Πληροφορίες Αγώνα

OPEN – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPTIMIST U16


Οι πληροφορίες σε αυτές τις σελίδες ενημερώνονται τακτικά και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πληροφορίες στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων στον τόπο διεξαγωγής

Προκήρυξη Αγώνα

Οδηγίες Πλού

  • Members of the Jury Committee
  • Discretionary Penalties [DP] – Guidance
  • Infringements of Rule 42
  • Jury Hearings & Decisions